Amjak & Partners

Menu

Privacy

Amjak respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. Het verzamelen en het gebruik van persoonlijke gegevens via deze website is in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Amjak gebruikt deze enkel voor eigen marketingdoeleinden, om zo gerichte info aan u te kunnen bezorgen. Ze verkoopt geenszins uw info aan derden. U hebt het recht om uw gegevens in te kijken en, zo nodig, te verbeteren. U hoeft daarvoor enkel een brief met een kopie van uw identiteitskaart te sturen naar Amjak.